Projektas „Prisijungusi Lietuva“

Projektu „Prisijungusi Lietuva“ (pilnas pavadinimas „Prisijungusi Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“) siekiama skatinti Lietuvos gyventojus įgyti reikalingų įgūdžių efektyviai, įvairiapusiškai, saugiai ir atsakingai naudotis internetu, į šias veiklas aktyviai įtraukiant vietos bendruomenes. Projektas „Prisijungusi Lietuva“ vykdomas visoje Lietuvoje ir sudaro galimybes įgyti ar tobulinti skaitmenines žinias gyventojams, kurie vis dar nesinaudoja internetu arba kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra nepakankami.

Didelis dėmesys projekte skiriamas jaunimo skatinimui rinktis informacinių technologijų specialybes. Projekto įgyvendinimo metu organizuojami IRT konkursai, kūrybinės dirbtuvės bei kiti renginiai jaunimui, kurie prisideda plečiant jaunuolių akiratį informacinių technologijų srityje, skatinant domėjimąsi programavimo priemonėmis bei ugdant jų kūrybiškumą ir saviraišką.

Projektą įgyvendina Informacinės visuomenės plėtros komitetas kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Daugiau apie projektą skaitykite čia.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.