Nuostatai

Skaitmeninio konkurso jaunimui „Įjunk Kalėdas!“ nuostatai

1. BENDROJI DALIS

1.1. Konkurso iniciatorius – projekto „Prisijungusi Lietuva“ partneris asociacija „Langas į ateitį“, konkurso rengėjas – VšĮ Informacijos technologijų mokymo centras.

1.2. Konkurso tikslas – pasitelkus kūrybiškumą ir meninę saviraišką plėtoti informacinių technologijų pažinimą, skatinti jaunimą kūrybiškai naudoti ugdymo procese jau įgytus skaitmeninius įgūdžius siekiant, kad konkurso metu įgyta patirtis vėliau skatintų juos rinktis su IRT naudojimu susijusias profesijas – kompiuterinės ir trimatės (3D) grafikos, vaizdo įrašymo, virtualiosios realybės kūrimo srityse. Aktyvus informatikos mokytojų dalyvavimas konkurse paskatintų juos siekti įvairiapusių žinių, padėtų formuoti tikslingą užklasinę veiklą, o taip pat įtraukti ir kitų dalykų mokytojus (dailės, lietuvių kalbos ir kt.).

1.3. Konkursui teikiami Kalėdų švenčių tematikai skirti originalūs darbai, kurie teikiami ir vertinami keturiose kategorijose:

1) piešinys;
2) trimatė (3D) grafika;
3) vaizdo filmas;
4) virtualioji realybė.

1.4. Konkurse kviečiamas dalyvauti Lietuvoje gyvenantis jaunimas, kurio amžius nuo 14 iki 29 metų.

1.5. Piešinių ir trimatės (3D) grafikos kategorijose dalyviai skirstomi į dvi amžiaus grupes: I gr. 14-19 metų jaunimas; II gr. 20-29 metų jaunimas.

Vaizdo filmo ir virtualiosios realybės kategorijose dalyviai pagal amžių neskirstomi, darbus rekomenduojama teikti komandomis.

2. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

2.1. Konkursas organizuojamas dviem etapais.

Pirmasis etapas vyksta 2019 m. rugsėjį – gruodį regioniniu lygiu visose 60-yje savivaldybių. Pirmojo etapo apdovanojimų renginiai vyksta 2020 m. sausį.

Konkursui darbai teikiami iki 2019 m. gruodžio 23 d.

Antrasis etapas vyksta 2020 m. sausio-vasario mėn. nacionaliniu lygiu, jame dalyvauja regioninio lygio laimėtojai.

2.2. Registracija, konkurso rezultatai ir renginių tvarkaraštis skelbiami interneto svetainėje www.ijunk-kaledas.lt.

2.3. Vienam dalyviui (komandai) leidžiama pateikti ne daugiau 2-jų darbų.

2.4. Pagrindiniai darbų vertinimo kriterijai. Labiausiai bus vertinamas konkurso dalyvių darbų originalumas, kūrybiškumas ir atlikimo kokybė tiek skaitmeninių technologijų, tiek ir meniniu požiūriu, atsižvelgiant į originalius sprendimus, įdomiausiai atskleistus siužetus.

 • Temos atitikimas ir atskleidimas.
 • Darbo idėjos bei atlikimo originalumas.
 • Kūrybiškumas ir atlikimo kokybė tiek meniniu, tiek skaitmeninių technologijų taikymo atžvilgiu.
 • Teksto kūrybiškumas ir kalbos taisyklingumas.

2.5. Komisija nevertins darbų, jeigu:

 • darbai aiškiai neatitinka konkurso tematikos;
 • yra kopijavimo požymių.

2.6. Konkurso kalba – lietuvių.

3. DARBŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

3.1. Piešiniai pateikiami interneto svetainėje www.ijunk-kaledas.lt.

3.2. Trimatės (3D) grafikos darbai siunčiami šiai kategorijai nurodytu e. paštu.

3.3. Filmai ir virtualiosios realybės darbai skelbiami „Youtube“ socialiniame tinkle; paskelbtų darbų nuorodos siunčiamos šiai kategorijai nurodytu e. paštu.

3.4. Piešiniai, atsiųsti e. paštu, nevertinami.

3.6. Pasiteirauti galima e. paštu kursai@itmc.lt arba tel. 8 655 72866. Į laiškus, siunčiamus kitais adresais, nebus atsakoma.

3.7. Darbai turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • Visų kategorijų darbams: failo pavadinimą sudaro dalyvio vardas ir pavardė.
 • Piešinio kategorijos failo dydis – iki 2 MB. Raiška – 200 dpi. Formatas – A4 (210×297 mm).
 • Filmo kategorijoje negalima naudoti ištraukų ar nuotraukų iš kino filmų, vaizdo įrašų ar kitų žmonių filmuotos medžiagos. Filmo trukmė – iki 3 min.
 • Laiške turi būti nurodyta:
  • darbo autoriaus vardas, pavardė;
  • darbo autoriaus amžius;
  • darbo autoriaus savivaldybė;
  • darbo autoriaus mokykla, klasė, mokytojas / vienas iš tėvų (globėjų) / bibliotekininkas, mokytojo, vieno iš tėvų (globėjų), bibliotekininko kontaktai (jei darbą atliko moksleivis (-iai);
  • darbo autoriaus e. paštas;
  • darbo autoriaus telefono numeris.

4. KITOS SĄLYGOS

4.1. Konkurso dalyviai sutinka, kad jų konkursui pateikti darbai bus neatlygintinai demonstruojami darbų parodose, interneto svetainėse, socialiniuose tinkluose.

4.2. Konkurso dalyviai sutinka, kad jų konkursui pateikti darbai gali būti perduoti asociacijai „Langas į ateitį“ ir neatlygintinai naudojami projekto „Prisijungusi Lietuva“  tikslais.

4.3. Darbuose negali būti atpažįstamų nepilnamečių vaizdų ir įžeidžiančio turinio.

5. PRIZAI IR ĮVERTINIMAI

Visi konkurso dalyviai ir jų mokytojai ar kuratoriai gaus konkurso atminimo dovanėles bei e. padėkas.

Pirmojo etapo nugalėtojai apdovanojami diplomais ir prizais; jų mokytojai ar kuratoriai – padėkomis.

Antrojo – nacionalinio – etapo nugalėtojai apdovanojami diplomais ir prizais, jų mokytojai ar kuratoriai – padėkomis ir prizais. Antrojo – nacionalinio – etapo II ir III vietų laimėtojai apdovanojami diplomais ir prizais; jų mokytojai ar kuratoriai – padėkomis.

Daugiausiai gyventojų balsų kiekvienoje kategorijoje surinkęs konkursinio darbo autorius apdovanojamas diplomu ir specialiuoju prizu.

Padėka ir specialiuoju prizu apdovanojama aktyviausia įstaiga, konkursui pateikusi daugiausia darbų. Skiriama padėka aktyviausiai savivaldybei.

Didesniam merginų įsitraukimui į konkursą skiriama atskira nominacija merginų komandai.

Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso sąlygas.